ოჯახური სასტურო ლამატა

მისამართი

სოფელი ვერხოვანი, თუშეთი, საქართელო

ტელეფონი

+995 599700378

ელ.ფოსტა

kritiulinatia@gmail.com